My business Blog

April 8th, 2019

,

สำหรับใครที่กำลังประสบปัญหาหนี้สินจำนวนมาก ทั้งหนี้นอกระบบหรือมีหนี้ต้องจ่ายทันที สามารถเข้าถึงบริการกู้ยืมที่มีการรับรองโดยรัฐได้แล้ว ด้วยคุณสมบัติของ Pico Finance บริการให้กู้ยืมเงินด้วยดอกเบี้ยที่ถูกลง บริการนี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการภาระหนี้สินของประชาชนให้สามารถผ่อนชำระได้ทันและยืดระยะเวลาในการจ่ายคืนอย่างเหมาะสม Pico Finance เป็นบริการด้านการเงินที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการคลัง โดยผู้ให้บริการจะกระจายอยู่ทั่วไปทั้งในท้องถิ่น ตำบล ที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งในหมู่บ้าน การกู้ยืมเงินลักษณะนี้จะกู้กับผู้ให้บริการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในภูมิลำเนาเดียวกัน โดยเราสามารถขอกู้ด้วยค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยต่างๆที่รวมกันไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าถูกมากๆถ้าต้องไปคู่เงินกับระบบอื่นๆที่เสียดอกเบี้ยรายเดือนและทบต้นไปเรื่อยๆทุกเดือนนั้นไม่น้อยเลย โดยลักษณะของ Pico Finance ผู้ปล่อยกู้เงินรายย่อยที่ถูกสนับสนุนโดยรัฐบาล …

Business
800 0