My business Blog

February 8th, 2019

,

ประกันสูงอายุ คุ้มครองอะไรบ้าง ประกันชีวิต สำหรับหลายๆ คนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนในวัยหนุ่มสาว ซึ่งความเสี่ยงในการเจ็บป่วยน้อย ยิ่งแทบจะไม่คิดถึงในส่วนนี้ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่อายุมากขึ้น หลายคนเริ่มที่จะวางแผนให้กับวัยเกษียณของตัวเองด้วยการทำประกันของผู้สูงอายุเพื่อให้รองรับกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณวางแผนว่าจะใช้ชีวิตแบบตัวคนเดียว และไม่แต่งงานด้วยแล้ว เงินในส่วนนี้ ถือว่าช่วยได้มากทีเดียว และสำหรับหลายคนที่สงสัย ประกันสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คุ้มครองในกรณีไหน คุ้มครองการรักษาพยาบาล จาก โรคร้าย โดยปกติแล้ว โรคมะเร็ง โรคหัวใจ …

Business
346 0